Zawarcie umowy kredytu gotówkowego

- admin at 13:30 in

Szeroka oferta kredytów gotówkowych zachęca klientów do skorzystania z tego rodzaju dofinansowania. Ze względu na to, że są dość łatwo dostępne, banki wypracowały w swojej praktyce kilka sposób na zawieranie umów z kredytobiorcami. Ma to głównie na celu ułatwić klientom skorzystania z kredytu i zawarcie umowy w takiej formie, która będzie najbardziej komfortowa. Z biegiem czasu odchodzi się od standardowych umów papierowych, ponieważ nie wszyscy posiadają czas i możliwości na udanie się do poszczególnego oddziału. Wraz z postępem technologicznym zaczynają stawać się popularne umowy zawierane na odległość.

Umowy kredytowe zawierane w placówkach banków

Jeszcze do niedawna jedyną opcją na skorzystanie z kredytu gotówkowego, było podpisanie umowy w formie papierowej, w oddziale banku, z którego oferty chcieliśmy skorzystać. Do tej pory placówki finansowe dysponują tego rodzaju możliwością, ze względu na to, żeby wyjść naprzeciw klientom, którzy cenią sobie dopełnienie wszelkich formalności. Ponadto taka forma jest wymagana przy zawieraniu kredytów na wyższe kwoty.

Umowy kredytowe zawierane przez Internet

Postęp technologiczny umożliwił klientom zawieranie kredytów gotówkowych za pomocą sieci internetowej. Taka forma posiada bardzo wiele zalet, dlatego też korzysta z niej coraz większa ilość kredytobiorców. Między innymi kredyt online umożliwia otrzymanie środków pieniężnych na konto jeszcze tego samego dnia, w którym została złożona do tego dyspozycja. Korzystając z takiej formy kredytu również klient zostaje poinformowany o wysokości miesięcznej raty i okresie kredytowania. Jeżeli chodzi o formalności to są one ograniczone do minimum, ponieważ bank kredytujący pozyskuje informacje na temat klienta od Biura Informacji Kredytowej. Z tego względu nie są wymagane dokumenty dotyczące dochodów, czy też wcześniejszych zobowiązaniach finansowych.

Umowy kredytu gotówkowego zawierane przez telefon

Jedną z szybszych możliwości na skorzystanie z kredytu gotówkowego jest zawarcie umowy kredytowej przez telefon. Nie wszystkie placówki bankowe oferują tego rodzaju usługi, jednak coraz więcej z nich zaczyna się przekonywać do tego rodzaju rozwiązania. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z prawem oświadczenie woli co do zaciągnięcia zobowiązania może być przyjmowane w formie elektronicznej, dlatego też zawarcie takiej umowy jest w zupełności akceptowalne i legalne. Najczęściej jednak jest to usługa skierowana dla klientów danego banku, którzy zostaną prawidłowo zweryfikowani za pomocą poszczególnych danych. Jedną z głównych zalet jest fakt, iż środki z kredytu są dostępne na koncie niemal od ręki.