Jakie dokumenty potwierdzające dochód są konieczne do kredytu gotówkowego?

- admin at 13:36 in

Z racji tego, że większość banków obecnie udostępnia uproszczone procedury ubiegania się o kredyt gotówkowy, ilość niezbędnych do tego dokumentów została ograniczona do niezbędnego minimum. W większości wypadków wystarczającym będzie sam dowód osobisty, a kwestię zatrudnienia i uzyskiwanego dochodu możemy rozwiązać za pomocą oświadczenia. Nie zawsze jednak i nie wobec wszystkich bank może zaproponować uproszczone procedury, dlatego warto jednak zapoznać się z tym, o jakie dokumenty możemy zostać dodatkowo poproszeni, kogo te prośby mogą dotyczyć i w jakich sytuacjach mogą się one pojawić.

Poza dowodem osobistym jedynymi ewentualnie wymaganymi dokumentami mogą być te potwierdzające nasz dochód. Mogą one być niezbędne bankowi w celu określenia naszej zdolności kredytowej przed wydaniem decyzji. Jeżeli oświadczenie o zarobkach okaże się niewystarczające, kredytobiorca musi dowieść, że ma takie zarobki, jakie deklarował we wniosku i oświadczeniu.

Zaświadczenie o dochodach

W przypadku konieczności udokumentowania dochodu wystarczające będzie zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy wstawione przez zakład pracy albo PIT-11 za ubiegły rok. Będzie się tutaj liczyło to, czy jesteśmy zatrudnienie w większej renomowanej firmie, czy umowa zawarta jest na czas nieokreślony. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony, bank z pewnością udzieli kredytu jedynie na okres nieprzekraczający terminu wygaśnięcia umowy o pracę.

Dochody z działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy są dla banku nieco mniej wiarygodnymi Klientami, jednakże w ich przypadku również jest stosowana procedura uproszczone. Mogą oni wówczas oświadczyć swoje dochody oraz niezaleganie z podatkami w US i składkami w ZUS.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości i bank poprosi o dodatkowe dokumenty, mogą to być:

- roczne zeznanie podatkowe z poprzedniego roku,

- książka przychodów i rozchodów za ostatnie 6 miesięcy,

- wyciąg z konta firmowego,

- zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wystawione przez Urząd Skarbowy,

- zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie wystawione przez ZUS.

Umowy śmieciowe - o dzieło, umowy zlecenie

Uzyskiwanie dochodów na podstawie tych umów cywilnoprawnych nie przekreśla możliwości otrzymania kredytu. Wiązać się jednak może z koniecznością okazania tych umów celem udowodnienia, że były zawierane od co najmniej pół roku lub roku.

Pozostałe dochody

Emeryci i renciści mogą zostać poproszeni o przedstawienie ostatniej waloryzacji świadczenia wraz z ostatnim odcinkiem jego wypłaty lub wyciągu z konta z widocznym wpływem świadczenia. Osoby pracujące na kontraktach mogą zostać poproszone o przetłumaczoną kopię kontraktu oraz również o wyciąg z konta z widocznym wpływem wynagrodzenia z niego wynikającego.

Na kredyt na uproszczonych zasadach bez dokumentowania dochodów mają szansę wyłącznie Klienci, o wieloletniej, dobrej historii kredytowej, a także przedstawiciele określonych grup zawodowych, np. wolnych zawodów.