Zmienne i stałe oprocentowanie lokat – najważniejsze informacje

- admin at 12:41 in

Podmioty promujące lokaty bankowe podkreślają bardzo często rolę ich wysokiego oprocentowania. Tymczasem okazuje się, że informacje podawane w kampaniach reklamowych bywają dość nieprecyzyjne, jeśli więc chcemy wybrać mądrze, powinniśmy poświęcić tej kwestii więcej uwagi.

Oprocentowanie stałe lokat

Najbardziej klasyczna definicja oprocentowania stałego mówi o tym, że nie zmieni się ono przez cały czas, w którym nasze pieniądze będą wykorzystywane przez bank. W praktyce oznacza to, że jeszcze przed podpisaniem umowy możemy oszacować, ile zarobimy na lokacie. Realny zysk zawsze może okazać się nieco niższy już choćby dlatego, że na wartość naszych pieniędzy wpływa wysokość inflacji, a ta nie jest wcale aż tak łatwa do prognozowania. Stałe oprocentowanie gwarantuje zysk bez niemal żadnego ryzyka, jest więc polecane tym osobom, które nie lubią eksperymentowania i stawiają na pewne rozwiązania nawet, jeśli nie będą one najbardziej atrakcyjne finansowo. Poczynienie tego zastrzeżenia jest uzasadnione, choć bowiem zysk w przypadku lokat o oprocentowaniu stałym jest łatwy do przewidzenia, zazwyczaj jest on niższy od tego, jakie mogą nam dać lokaty o oprocentowaniu zmiennym.

Oprocentowanie zmienne lokat

Osoby decydujące się na lokaty z oprocentowaniem zmiennym muszą liczyć się z tym, że w trakcie trwania umowy z bankiem może zmienić się oprocentowanie przechowywanych depozytów. Rozwiązanie takie jest szczególnie mile widziane wówczas, gdy podejrzewamy, że w najbliższej przyszłości NBP podwyższy stopy procentowe, choć bank może zmienić wysokość oprocentowania i w innych sytuacjach. Często skłania go do tego zmiana stopy oprocentowania lokat na rynku międzybankowym, a także zmiana w poziomie rentowności bonów skarbowych. Lokaty o zmiennym oprocentowaniu mogą przynosić duże zyski osobom decydującym się na taką formę inwestowania pieniędzy, bywa jednak i tak, że są mniej korzystne niż ich odpowiedniki o stałym oprocentowaniu. To właśnie dlatego korzystanie z nich zalecane jest przede wszystkim tym odbiorcom, którzy interesują się ekonomią i bankowością, lubią eksperymenty i chcą mieć pewien wpływ na wysokość zysków osiąganych przez zdeponowane w banku oszczędności. Przeciwnicy nadmiernego ryzyka powinni pozostać przy oprocentowaniu stałym.